Jasany čekají na lípy!

Pro_firmy_.png

Není nám lhostejné, co se s českou krajinou děje. Během tohoto týdne sázíme alej o 30 lípách a remízky - s dalšími 30 stromy a 750 keři. Výsadba krajinných struktur v Horní Řasnici - za naším apartmánem - byla podpořena grantem Libereckého kraje a Nadace Ivana Dejmala. Děkujeme!